Mesopotamer vs. Perser

Gringo gillar beef. Därför kör vi som Sharon Stone i Casino och hoppar in i jiddret mellan araber och iranier.

Du röker vattenpipa med dina vänner, när någon plötsligt måste hävda sig.

–Vi araber uppfann vattenpipan. I Mesopotamien, civilisationens vagga!

–Ge dig, klart det var iranierna! All fin kultur kommer från Persien!
Och sedan fortsätter diskussionen om vilken civilisation som var först, vilka som kom på skriftspråket och vilka som hade det mäktigaste imperiet – araberna eller iranierna?

Det handlar om en beef som hållit på sen urminnes tider, där iranier och araber tävlar om vilka som är bäst ungefär som norrmän och svenskar. Orsaken till det ligger i historien, menar Hassan Hosseini, forskningsledare på Mångkulturellt Centrum i Fittja.

– Och ingen har rätt, därför att båda hade någon gång i tiden egna civilisationer. Det fanns Mesopotamien som nuvarande Irak var en del av, och Iran har också haft en stor civilisation.
Han berättar att när araberna skapade sitt muslimska imperium under århundradena efter profeten Muhammed, var dåtidens Iran ett stort, inflytelserikt imperium. Araberna var på den tiden ett nomadfolk, och ingen från iransk sida trodde att araberna skulle lyckas erövra dem.

-Men historien visar att de lyckades. Och den här konflikten har hela tiden funnits, eftersom det iranska samhället har vissa delar från det gamla persiska riket och andra från islam.
Långt senare, under 1900-talet, försökte den förra shahen i Iran modernisera landet. Man framhöll att Iran och iranierna skiljde sig från andra islamiska länder, bland annat genom propaganda mot araber och turkar, något som Hassan tror påverkade folks sätt att tänka och deras fördomar.

Elie Wardini, professor vid avdelningen för Mellanösternstudier på Stockholms universitet, tycker att frågan om vilka som är bäst och först är felställd.

–Vem är arab och vem är iranier? Är en iranier en med iranskt pass, en assyrier som pratar persiska eller en arabisktalande med iranskt pass? Och hur ska du definiera vem som är arab?
Elie drar ett exempel på när någon vinner en medalj i VM idag. Då är det lätt att ta reda på om den personen definierar sig som iranier eller arab – det är bara att fråga.

-Men hur ska du veta vem som kom först, var bäst eller uppfann det och det? Om du tar exemplet med vattenpipan, då måste du först ta reda på vem som uppfann den och sen; hur ska du fråga den personen om den var turk, osman eller whatever?

Under det arabiska islamska imperiets storhetstid hade iransk kultur stor inverkan på dess kultur. Periodvis styrdes imperiet av iranier, och mycket litteratur som skrevs på arabiska under den här tiden är skriven av iranier, bland annat den viktigaste grammatikboken i arabiska. Elie säger ironiskt att där kan man som arab hävda att ”vårt språk är så bra att iranierna vill ta efter det”, och som iranier att ”det krävs en iranier för att förstå arabiskan”.

–Frågan om vem som var först och bäst är ointressant, för vi kan inte veta.

Värt att tillägga är också att efter både iranier och araber tog sultanen Salah-al Din, som var kurd, över det islamiska imperiet. Därefter var det turkarnas tur. Så vad säger det om vilka som regerar egentligen? Men det är en helt annan historia.

Du gillar kanske också...