Dyra utvandrare

Varmare klimat, hemlängtan eller högre lön kan vara skäl att lockas utanför Sveriges gränser. Kebba Colley hade egentligen helst stannat. Men får han inte jobb innan april drar han till Irland med sin högskolekompetens värd en halv miljon kronor.

– Jag tänker inte sitta här och ruttna samtidigt som mina kunskaper ruttnar, säger Kebba som blev klar med sin magisterexamen i juni förra året.

Sen dess har han sökt uppemot hundra jobb som motsvarar hans yrkestitel civilekonom med inriktning på marknadsföring och analys. Så nån gång i oktober, samtidigt som han gjorde en praktiktermin, bytte Kebba strategi.

– Jag tröttnade på att se mina kursare som är svenskar, och som själva har sagt att jag har bättre meriter än dem, få jobb på en gång utan att ens behöva anstränga sig. Efter att bara ha blivit kallad till tre intervjutillfällen känner jag att jag inte har något att hämta i Sverige. Det finns andra länder som jag kan åka till och prova där.

Han vet folk som har flyttat till Irland och Storbritannien och snabbt fått anställning. Så vad är skillnaden?

– Där kollar arbetsgivaren på vad man kan istället för vad man heter, säger Kebba. Har du inte svenskt namn så är du inte riktigt med här, du är inte lika attraktiv.

Varje år flyttar 30 000 svenskar utomlands. Hälften av dem som flyttar ut är födda här och andra halvan har invandrat hit. I förhållande till den totala andelen infödda respektive utrikesfödda svenskar finns det alltså en högre benägenhet att lämna Sverige bland personer som har invandrat.

– Eftersom de tidigare har visat sig mobila är det kanske mindre dramatiskt att flytta en gång till, säger Lena Nekby som forskar i nationalekonomi vid Stockholms universitet.

Hon har studerat vilka mekanismer som gör att svenskar emigrerar och kommit fram till att ju högre utbildningsnivå desto större benägenhet att utvandra. Sambandet var extra tydligt bland utrikesfödda som flyttar till ett tredje land.

Siffrorna visar också att andelen invandrare som utvandrar till ett tredje land ökade från 12 procent till 34 procent under tidsperioden 1991 till 2000. Mest benägna att flytta vidare var afrikaner och asiater.

– Vanligtvis säger man att vistelsetiden i ett land minskar benägenheten att flytta därifrån. Men just med afrikaner syns inte det sambandet. Det skulle man kunna tolka som ett tecken på dålig integration.

Enligt Lena är utflyttningen av välutbildade medborgare självklart en ekonomisk förlust.

– Vi har varit dåliga på att utnyttja de resurser vi har. Min förhoppning är att arbetsgivare ska titta närmare på den kompetensreserv som finns här.

Kebba har räknat ut att om han arbetade och betalade skatt i Sverige, plus arbetsgivarens avgifter, skulle staten inom 3 år få tillbaka de 500 000 kronor som investerats i honom. En genomsnittlig högskolestudent kostar nämligen runt 100 papp per läsår.

Han gissar också att 90 procent av infödda svenskar som flyttar utomlands flyttar för att de vill flytta. Främst på grund av den lätta rörligheten i och med EU.

– Det är det EU vill egentligen, att folk ska röra sig och kolla andra delar. Om jag flyttar är jag mer nyfiken på Irland än till exempel England, men det har inget att göra med den typen av flytt som svenskarna gör. De flyttar inte för att de inte får jobb.

Rörlighet på arbetsmarknaden brukar alltså ses som positivt. Man återvänder hem med nya kompetenser. Och bland de infödda svenskarna var det nästan 40 procent som återvände till Sverige medan bara 17 procent av de utlandsfödda kom tillbaka.

Fallckolm Cuenca har precis kommit hem efter att ha bott 10 år, mer eller mindre, i Frankrike, Belgien och Panama. Det finns många anledningar till varför han valde att flytta utomlands.

– Den starkaste var att jag har utländsk bakgrund och har haft i tanken att utnyttja alla språk som jag fått gratis.

Dessutom har han känt att han inte kunnat göra det han vill i Sverige, som att skräddarsy sin utbildning. Därför pluggade han utomlands men återvände hem ett år för att ta en magister i internationella relationer.

– Många som studerar internationella relationer gör det för att söka sig utåt, säger Fallckolm. Genom att jobba utomlands vinner man väldigt mycket och får enorma erfarenheter. Man lär sig att anpassa sig till så olika miljöer och situationer. Men man tappar också saker.

Nu har Fallckolm bestämt sig för att försöka i Sverige igen eftersom han har sina föräldrar och flickvännen här. Men han skattar sig lycklig över att han har flera valmöjligheter, att det finns många vägar att ta och att han vågar se den möjligheten.

– Mitt spelfält är inte bara Sverige. Jag är stolt över att kunna säga att okej jag fick inte jobb här men då har jag hela världen framför mig.

Du gillar kanske också...